Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

fortytwo
2670 5655 500
Tak trzeba żyć.
Reposted bybereweretishkasucznikzupamarzenhepi

January 21 2018

fortytwo
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viascorpix scorpix

January 08 2018

fortytwo
2662 c34c 500
serotonin
Reposted fromlooque looque viascorpix scorpix
2496 2c99 500
1415 2ad6 500
Reposted fromarachnidstardis arachnidstardis viascorpix scorpix
fortytwo
5623 4a36
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
fortytwo
4232 cbca 500
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viascorpix scorpix
fortytwo
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 29 2017

fortytwo
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viarasko rasko
fortytwo
6837 7d7c 500
Reposted fromqb qb viaMigotliwa Migotliwa
fortytwo
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
Reposted fromcorvax corvax viaepi epi
fortytwo
8589 71a5 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub vianlovett nlovett

November 28 2017

fortytwo
8094 ad0a 500

November 23 2017

fortytwo
1474 e77b 500
Thors toolset
Reposted fromPsaiko Psaiko viadawit dawit
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viasection section

November 22 2017

fortytwo
3236 8d2e
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix
fortytwo
5434 3342
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 15 2017

fortytwo
4082 8be0 500
fortytwo
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso

gold:

me in November

image

me in December

image
Reposted fromSaturnine Saturnine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl