Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

fortytwo
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viarasko rasko
fortytwo
6837 7d7c 500
Reposted fromqb qb viaPrzygnebiona Przygnebiona
fortytwo
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
Reposted fromcorvax corvax viaepi epi
fortytwo
8589 71a5 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub vianlovett nlovett

November 28 2017

fortytwo
8094 ad0a 500

November 23 2017

fortytwo
1474 e77b 500
Thors toolset
Reposted fromPsaiko Psaiko viadawit dawit
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viasection section

November 22 2017

fortytwo
3236 8d2e
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix
fortytwo
5434 3342
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 15 2017

fortytwo
4082 8be0 500
fortytwo
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso

gold:

me in November

image

me in December

image
Reposted fromSaturnine Saturnine
fortytwo
3939 300d 500
Reposted bypooluntoffifeenostalgiaaniolasmoke11truskawkowa11unreachable96

November 14 2017

fortytwo
4841 10e7 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaataliaboo ataliaboo
fortytwo
fortytwo
fortytwo
3183 6572 500
It's funny because it's true.
fortytwo
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaczulymorderca czulymorderca
fortytwo
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viaataliaboo ataliaboo
fortytwo
3742 c4b9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl