Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2020

fortytwo
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io

March 17 2020

fortytwo
6624 0f98 500
Sponsored post
soup-sponsored
fortytwo
6607 7648 500
Reposted byhashTocdziekiczulymorderca
fortytwo
6605 c704 500
Reposted byczulymordercaQdeu

March 16 2020

fortytwo
1323 7d05 500
Reposted fromstaywithme staywithme viascorpix scorpix
fortytwo
4874 798c 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

February 28 2020

fortytwo
5250 7abe 500
Reposted frommangoe mangoe viathinkmore thinkmore
fortytwo
0903 7797 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter

January 14 2020

fortytwo
8612 b176 500
Reposted fromlllm lllm viascorpix scorpix

September 23 2019

fortytwo

April 24 2020

fortytwo
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io

March 17 2020

fortytwo
6624 0f98 500
fortytwo
6607 7648 500
Reposted byhashTocdziekiczulymorderca
fortytwo
6605 c704 500
Reposted byczulymordercaQdeu

March 16 2020

fortytwo
1323 7d05 500
Reposted fromstaywithme staywithme viascorpix scorpix
fortytwo
4874 798c 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

February 28 2020

fortytwo
5250 7abe 500
Reposted frommangoe mangoe viathinkmore thinkmore
fortytwo
0903 7797 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter

January 14 2020

fortytwo
8612 b176 500
Reposted fromlllm lllm viascorpix scorpix

February 28 2020

fortytwo
0903 7797 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...